Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 511 invånare.

Kommunen har den femtonde lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 95:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 276 354 kronor. Kommunalskatten i Älvkarleby kommun är 34,40 procent 2021.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 511

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

276 354

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,40

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

95

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVKARLEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

45 922

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 419

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 096

56 219

kr per invånare, 2020

Älvkarleby har landarealen 222 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.