Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 402 människor (2017). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 402

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

258 254

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

241

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVKARLEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

44 781

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 678

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 203

52 057

kr per invånare, 2017