Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 392 människor (2018). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 392

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

258 254

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

241

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVKARLEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

45 523

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 201

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 599

54 234

kr per invånare, 2018