Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 625 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 291 335 kronor. Kommunalskatten i Älvkarleby kommun är 34,40 procent 2023.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 625

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

291 335

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,40

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

147

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Älvkarleby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

50 205

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 274

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 238

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Älvkarleby har landarealen 222 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.