Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 457 invånare.

Kommunen har den femtonde lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 95:e bästa i Sverige. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 268 751 kronor. Kommunalskatten i Älvkarleby kommun är 34,40 procent 2020.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 457

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 751

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,40

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,1

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

78,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

95

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVKARLEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

46 819

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 221

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 118

55 841

kr per invånare, 2019

Älvkarleby har landarealen 222 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.