Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 627 invånare.

Kommunen har den elfte lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 86:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 271 kronor. Kommunalskatten i Älvkarleby kommun är 34,40 procent 2022.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 627

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 271

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,40

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

86

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Älvkarleby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 708

Kommunens skatteintäkter

47 062

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 899

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 248

58 058

kr per invånare, 2021

Älvkarleby har landarealen 222 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.