Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 20 134 människor (2019). Landarealen är 978 kvadratkilometer.

Alvesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 134

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 895

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

153

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

WICA COLD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ALVESTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

42 264

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 451

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 940

55 798

kr per invånare, 2019