Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 287 invånare.

Andelen företagare i Alvesta kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 43:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 284 142 kronor. Kommunalskatten i Alvesta kommun är 33,42 procent 2022.

Alvesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 287

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

284 142

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,42

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

43

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

WICA COLD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Alvesta kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 638

Kommunens skatteintäkter

44 035

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 380

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 424

58 058

kr per invånare, 2021

Alvesta har landarealen 974 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 107:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.