Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 20 150 människor (2018). Landarealen är 978 kvadratkilometer.

Alvesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 150

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

265 062

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

151

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

WICA COLD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ALVESTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

40 243

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 902

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 973

52 057

kr per invånare, 2017