Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 7 068 människor (2017). Landarealen är   6 917 kvadratkilometer.

Älvdalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 068

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

245 026

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

87

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN IDRE FJÄLL

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVDALENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

41 841

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 854

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

65 585

52 057

kr per invånare, 2017