Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 018 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 280 348 kronor. Kommunalskatten i Älvdalens kommun är 34,42 procent 2023.

Älvdalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 018

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

280 348

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,42

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

14,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

172

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN IDRE FJÄLL

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Älvdalens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

47 989

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 876

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 896

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,2

12,3

Procent, 2021

Älvdalen har landarealen 6 871 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tolfte största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.