Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 033 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 261 916 kronor. Kommunalskatten i Älvdalens kommun är 34,42 procent 2021.

Älvdalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 033

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

261 916

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,42

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

14,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

133

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN IDRE FJÄLL

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Älvdalens kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 573

Kommunens skatteintäkter

44 331

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 976

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

68 737

56 219

kr per invånare, 2020

Älvdalen har landarealen 6 871 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tolfte största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.