Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 6 929 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 294 598 kronor. Kommunalskatten i Älvdalens kommun är 34,42 procent 2024.

Älvdalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 929

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

294 598

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,42

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

14,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

172

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PRESSMASTER AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Älvdalens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 588

Kommunens skatteintäkter

47 989

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 876

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

80 044

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,2

12,3

Procent, 2021

Älvdalen har landarealen 6 871 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tolfte största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.