Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 7 031 människor (2019). Landarealen är   6 917 kvadratkilometer.

Älvdalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 031

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

255 160

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

103

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN IDRE FJÄLL

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVDALENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

42 835

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 151

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

64 860

54 233

kr per invånare, 2018