Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 7 121 människor (2018). Landarealen är   6 917 kvadratkilometer.

Älvdalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 121

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

253 650

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

103

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN IDRE FJÄLL

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVDALENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

42 835

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 151

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

64 860

54 233

kr per invånare, 2018