Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 042 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 272 167 kronor. Kommunalskatten i Älvdalens kommun är 34,42 procent 2022.

Älvdalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 042

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

272 167

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,42

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

14,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

133

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

STIFTELSEN IDRE FJÄLL

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Älvdalens kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 573

Kommunens skatteintäkter

46 258

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 306

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 563

58 058

kr per invånare, 2021

Älvdalen har landarealen 6 871 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tolfte största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.