Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på cirka 16 000 människor. Landarealen är 895 kvadratkilometer.

Älmhult Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 568

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

8,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

279 851

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,96

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

24,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

100

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IKEA OF SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 275

Största offentliga arbetsgivare

ÄLMHULTS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

45 734

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 679

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 181

54 233

kr per invånare, 2018