Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på cirka 16 000 människor. Landarealen är 895 kvadratkilometer.

Älmhult Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 148

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

7,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

279 851

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,96

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

100

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IKEA OF SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 275

Största offentliga arbetsgivare

ÄLMHULTS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

45 435

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 750

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 176

52 057

kr per invånare, 2017