Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på cirka 16 000 människor. Landarealen är 895 kvadratkilometer.

Älmhult Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 568

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

8,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

288 264

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,96

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

157

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IKEA of Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

ÄLMHULTS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

45 734

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 679

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 181

54 233

kr per invånare, 2018