Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 41 602 invånare.

Andelen företagare i Alingsås kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 304 105 kronor. Kommunalskatten i Alingsås kommun är 32,84 procent 2021.

Alingsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

41 602

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

304 105

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,84

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

26,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Iver Väst AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Alingsås kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 048

Kommunens skatteintäkter

47 284

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 886

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 984

56 219

kr per invånare, 2020

Alingsås har landarealen 472 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 114:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.