Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 42 382 invånare.

Andelen företagare i Alingsås kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 336 208 kronor. Kommunalskatten i Alingsås kommun är 32,84 procent 2024.

Alingsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 382

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

336 208

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,84

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

28,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

223

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Iver Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Alingsås kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 122

Kommunens skatteintäkter

52 429

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 764

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 557

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Alingsås har landarealen 472 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 114:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.