Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 40 390 människor (2017). Landarealen är 475 kvadratkilometer.

Alingsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

40 390

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

285 765

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,84

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

237

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ALINGSÅS STORMARKNAD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ALINGSÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 975

Kommunens skatteintäkter

45 900

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 925

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 535

52 057

kr per invånare, 2017