Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 41 853 invånare.

Andelen företagare i Alingsås kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 309 680 kronor. Kommunalskatten i Alingsås kommun är 32,84 procent 2022.

Alingsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

41 853

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

309 680

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,84

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

27,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Iver Sverige AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Alingsås kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 4 375

Kommunens skatteintäkter

49 808

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 697

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 741

58 058

kr per invånare, 2021

Alingsås har landarealen 472 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 114:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.