Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 42 199 invånare.

Andelen företagare i Alingsås kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 320 024 kronor. Kommunalskatten i Alingsås kommun är 32,84 procent 2023.

Alingsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 199

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

320 024

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,84

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

28,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

223

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Iver Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Alingsås kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 375

Kommunens skatteintäkter

52 429

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 764

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 627

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Alingsås har landarealen 472 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 114:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.