Alingsås

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 41 070 människor (2018). Landarealen är 475 kvadratkilometer.

Alingsås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

41 070

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

294 334

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,84

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

230

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ALINGSÅS STORMARKNAD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ALINGSÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 975

Kommunens skatteintäkter

46 232

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 065

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 749

54 233

kr per invånare, 2018