Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 30 223 människor (2017). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Ale Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 223

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

305 596

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,35

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

85,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

93

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

ALE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

45 444

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 292

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 412

52 057

kr per invånare, 2017