Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 31 868 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 324 442 kronor. Kommunalskatten i Ale kommun är 33,35 procent 2021.

Ale Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 868

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

5,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

324 442

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,35

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

179

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Ale kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 240

Kommunens skatteintäkter

47 842

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 602

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 404

56 219

kr per invånare, 2020

Ale har landarealen 317 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 66:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.