Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 148 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 330 824 kronor. Kommunalskatten i Ale kommun är 33,35 procent 2022.

Ale Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 148

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

330 824

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,35

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

142

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Ale kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 240

Kommunens skatteintäkter

50 844

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 966

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 894

58 058

kr per invånare, 2021

Ale har landarealen 317 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 66:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.