Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 394 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 340 963 kronor. Kommunalskatten i Ale kommun är 33,35 procent 2023.

Ale Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 394

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

340 963

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,35

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

86,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

138

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Ale kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

53 582

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 513

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 309

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,4

12,3

Procent, 2021

Ale har landarealen 317 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 66:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.