Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 446 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 357 141 kronor. Kommunalskatten i Ale kommun är 33,35 procent 2024.

Ale Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 446

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

357 141

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,35

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

86,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

138

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nouryon AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Ale kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 415

Kommunens skatteintäkter

53 582

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 513

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 052

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,4

12,3

Procent, 2021

Ale har landarealen 317 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 66:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.