Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 30 926 människor (2018). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Ale Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 926

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

7,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

305 596

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,35

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

93

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

ALE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

46 116

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 967

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 792

54 233

kr per invånare, 2018