Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 31 402 människor (2019). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Ale Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 402

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

6,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

314 770

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,35

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

21,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

158

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

ALE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

47 810

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 136

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 692

55 798

kr per invånare, 2019