Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 30 926 människor (2018). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Ale Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 926

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

7,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

314 770

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,35

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

21,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,4

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

158

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

ALE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

46 116

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 967

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 792

54 233

kr per invånare, 2018