Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 47 750 människor (2016). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 750

34 466

Antal, 2016

Medelålder

37,6

41,2

År, 2016

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

12,0

3,6

Procent, treårsbasis, 2013-2016

Högsta i Sverige

Medianinkomst

302 660

270 969

Kronor, 2016

Skattesats

30,98

32,12

Procent, 2018

Andel högutbildade

31,8

26,6

Procent, 2016

Förvärvsfrekvens

80,5

78,6

Procent, 2016

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2016

Nyföretagande

14,8

11,8

Per 1 000 inv, 2016

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,5

Procent, 2017

Andel förtidspensionärer

3,5

5,4

Procent, 2016

Andel bidragsförsörjda

9,5

13,4

Procent, 42887

Företagsklimat, ranking 1-290

58

Ordningstal, 2017

Största privata arbetsgivare

SWEDBANK AB

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 1 725

Största offentliga arbetsgivare

SUNDBYBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 2 825

Kommunens skatteintäkter

40 744

43 186

kr per invånare, 2016

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 011

8 848

kr per invånare, 2016

Kommunens kostnader

42 787

50 232

kr per invånare, 2016

Fjärde lägsta i Sverige