Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 49 424 människor (2017). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

49 424

34 897

Antal, 2017

Medelålder

37,6

41,2

År, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

12,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

302 660

270 969

Kronor, 2016

Skattesats

30,98

32,12

Procent, 2018

Andel högutbildade

33,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,5

78,6

Procent, 2016

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2016

Nyföretagande

14,8

11,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2016

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,5

Procent, 2017

Andel förtidspensionärer

3,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

58

Ordningstal, 2017

Största privata arbetsgivare

SWEDBANK AB

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 1 725

Största offentliga arbetsgivare

SUNDBYBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 2 825

Kommunens skatteintäkter

42 725

44 792

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

1 351

9 065

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

40 456

52 032

kr per invånare, 2017

Tredje lägsta i Sverige