Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 47 750 människor (2016). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Sundbyberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 750

34 466

Antal, 2016

Medelålder

37,6

41,2

År, 2016

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

12,0

3,6

Procent, treårsbasis, 2013-2016

Högsta i Sverige

Medianinkomst

301 844

269 917

Kronor, 2016

Skattesats

30,98

32,12

Procent, 2017

Andel högutbildade

31,8

26,6

Procent, 2016

Förvärvsfrekvens

80,5

78,6

Procent, 2016

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2016

Nyföretagande

14,8

11,8

Per 1 000 inv, 2016

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,6

Procent, 2016

Andel förtidspensionärer

3,5

5,4

Procent, 2016

Företagsklimat, ranking 1-290

58

Ordningstal, 2017

Största privata arbetsgivare

SWEDBANK AB

Antal anställda, Nov 2016

Antal anställda: 2 325

Största offentliga arbetsgivare

SUNDBYBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2016

Antal anställda: 2 625

Kommunens skatteintäkter

40 744

43 186

kr per invånare, 2016

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 011

8 848

kr per invånare, 2016

Kommunens kostnader

42 787

50 232

kr per invånare, 2016

Fjärde lägsta i Sverige