Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Invånare i kommunen

Antal, 2017

Medelålder

År, 2017

Befolkningsökning

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

Kronor, 2017

Skattesats

Procent, 2018

Andel högutbildade

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

Procent, 2016

Andel företagare

Procent, 2016

Nyföretagande

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

Procent, 2017

Andel förtidspensionärer

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017

Kommunens skatteintäkter

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

kr per invånare, 2017