Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Invånare i kommunen

Antal, 2016

Medelålder

År, 2016

Befolkningsökning

Procent, treårsbasis, 2013-2016

Medianinkomst

Kronor, 2016

Skattesats

Procent, 2018

Andel högutbildade

Procent, 2016

Förvärvsfrekvens

Procent, 2016

Andel företagare

Procent, 2016

Nyföretagande

Per 1 000 inv, 2016

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

Procent, 2017

Andel förtidspensionärer

Procent, 2016

Andel bidragsförsörjda

Procent, 42887

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2017

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017

Kommunens skatteintäkter

kr per invånare, 2016

Statsbidrag och utjämning till kommunen

kr per invånare, 2016

Kommunens kostnader

kr per invånare, 2016