Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Invånare i kommunen

Antal, 2018

Medelålder

År, 2018

Befolkningsökning

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

Kronor, 2018

Skattesats

Procent, 2019

Andel högutbildade

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

Procent, 2018

Andel företagare

Procent, 2017

Nyföretagande

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2018

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2018

Kommunens skatteintäkter

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

kr per invånare, 2018