Kommunens skatteintäkter, Vårgårda

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 11 658 människor (2018). Landarealen är 429 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.