Förvärvsfrekvens, Mölndal

Mölndals kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 68 152 människor (2018). Landarealen är 147 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.