Kommunens skatteintäkter, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 33 155 människor (2018). Landarealen är 1 057 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.