Förvärvsfrekvens, Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 427 människor (2018). Landarealen är 265 kvadratkilometer. 1995 blev Bollebygd en egen kommun från att tidigare ha ingått i Borås kommun.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.