Förvärvsfrekvens, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 060 människor (2018). Landarealen är 788 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.