Befolkningsökning, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 060 människor (2018). Landarealen är 788 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.