Befolkningsökning, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 4 055 människor (2018). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.