Befolkningsökning, Storfors

Storfors kommun ligger i Värmlands län och har 3 948 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Storfors kommun den tjugonde lägsta i landet med −2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.