Kommunens kostnader, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 93 898 människor (2019). Landarealen är 1 165 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.