Andel förtidspensionärer, Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 26 082 människor (2018). Landarealen är 1 659 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.