Andel högutbildade, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 392 människor (2018). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.