Andel högutbildade, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 511 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 87:e lägsta i landet med 15,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.