Andel högutbildade, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 625 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 16,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.