Kommunens skatteintäkter, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 10 923 människor (2018). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.