Andel förtidspensionärer, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 10 923 människor (2018). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.