Andel företagare, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 10 923 människor (2018). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.