Förvärvsfrekvens, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 10 923 människor (2018). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.