Befolkningsökning, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 10 923 människor (2018). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.