Befolkningsökning, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 267 människor (2018). Landarealen är 578 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.