Kommunens skatteintäkter, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 217 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 94:e lägsta i landet med 43 591 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.