Kommunens skatteintäkter, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 16 637 människor (2018). Landarealen är 293 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.