Andel företagare, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 16 637 människor (2018). Landarealen är 293 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.