Andel högutbildade, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 16 637 människor (2018). Landarealen är 293 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.