Kommunens kostnader, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 12 876 människor (2018). Landarealen är 163 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.