Förvärvsfrekvens, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 12 876 människor (2018). Landarealen är 163 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.