Kommunens skatteintäkter, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 11 313 människor (2018). Landarealen är 820 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.