Andel företagare, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 11 313 människor (2018). Landarealen är 820 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.