Nyföretagande, Haparanda

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 9 785 människor (2018). Landarealen är 927 kvadratkilometer.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.