Förvärvsfrekvens, Haparanda

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 9 785 människor (2018). Landarealen är 927 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.