Andel högutbildade, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 94 129 människor (2019). Landarealen är 1 674 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.