Andel högutbildade, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 30:e högsta i landet med 32,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.