Förvärvsfrekvens, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 9 517 människor (2018). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.