Andel företagare, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 907 människor (2018). Landarealen är 1 932 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.