Förvärvsfrekvens, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 907 människor (2018). Landarealen är 1 932 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.