Coronakrisen – omsättning och konkurshot

Data från Konjunkturinstitutet visar att alla sektorer inom näringslivet drabbats av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Störst har nedgången varit inom tjänstesektorn. Undersökningarna visar också att många företag upplever ett konkurshot.

Coronakrisen har inneburit ett mycket hårt slag mot näringslivet. Många företag har drabbats av kraftigt minskad försäljning och möter en ökad konkursrisk. För att följa denna utveckling genomför Konjunkturinstitutet mätningar varannan vecka i vår och sommar. Hittills har fyra mätningar publicerats som gett likartade bilder. Omsättningen har minskat inom samtliga sektorer i näringslivet och störst har nedgången varit inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

I den senaste undersökningen, där svaren samlades in 22-24 juni, svarade 68 procent av företagen i näringslivet att omsättningen hade minskat i förhållande till ett normalläge. 41 procent uppgav att nedgången låg mellan 1-25 procent och 27 procent att den var större än så. Inom tjänstesektorn rapporterade ännu fler, 72 procent, en minskad omsättning. 15 procent, det vill säga mer än var sjunde, uppgav att nedgången var större än 50 procent.

När försäljningen viker så kraftigt ökar naturligtvis risken för konkurs. I den senaste undersökningen bedömde hela 31 procent av företagen i näringslivet att det fanns en risk att verksamheten behövde avvecklas. 3 procent uppgav att risken för detta var hög. Även här var bedömningarna mer pessimistiska för tjänstesektorn. 35 procent av tjänsteföretagen svarade att det finns en avvecklingsrisk och 5 procent såg risken som hög.

Risk för avveckling

Procent

11-13 maj25-27 maj8-10 juni22-24 juni
Totala näringslivet
Ingen risk64666869
Liten risk30302928
Hög risk6433
Tillverkningsindustri
Ingen risk69778079
Liten risk29221920
Hög risk1111
Byggindustri
Ingen risk61616463
Liten risk37373637
Hög risk2200
Handel
Ingen risk68737368
Liten risk28242430
Hög risk4232
Tjänstesektorn
Ingen risk60596165
Liten risk32363530
Hög risk8645
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet
Fråga: Utifrån nuvarande situation hur bedömer ni risken att ert företag måste avveckla sin verksamhet? Svaren är viktade med förädlingsvärde för tillverkningsindustrin och antal anställda för övriga sektorer.

 

På mer finkornig branschnivå sticker ett par branscher ut. I den senaste mätningen svarade till exempel 75 procent av företagen inom hotell- och restaurangbranschen att det fanns en risk för avveckling. 22 procent bedömde risken som hög. I den branschen svarade dessutom var tredje företag att omsättningen hade minskat med mer än 75 procent.

 

Publiceringsplan för undersökningen

Konjunkturinstitutet redovisar mätningarna varannan vecka under maj och juni. Publiceringsdatum för underökningarna är: 19 maj, 2 juni, 16 juni och 30 juni. Dessutom kommer ytterligare en mätning den 4 augusti.