Coronakrisen – omsättning och konkurshot

Under coronakrisen genomförde Konjunkturinstitutet extra undersökningar för att undersöka läget i ekonomin. Så gott som alla sektorer inom näringslivet drabbades i viss utsträckning av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Nedgången var dock starkare inom tjänstesektorn jämfört med tillverkningsindustrin.

Coronakrisen innebar ett mycket hårt slag mot näringslivet. Många företag drabbades av kraftigt minskad försäljning och mötte en ökad konkursrisk. För att följa denna utveckling genomförde Konjunkturinstitutet regelbundna mätningar under krisens inledande period, totalt genomfördes 21 mätningar. Svaren varierade tydligt över undersökningsperioden där utvecklingen sakta gick mot en mer positiv utveckling.

Risk för avveckling

Procent

11-13 maj 20209-11 aug 2021
Totala näringslivet
Ingen risk6482
Liten risk3016
Hög risk62
Tillverkningsindustri
Ingen risk6989
Liten risk2910
Hög risk11
Byggindustri
Ingen risk6177
Liten risk3721
Hög risk22
Handel
Ingen risk6881
Liten risk2817
Hög risk42
Tjänstesektorn
Ingen risk6080
Liten risk3217
Hög risk83
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet
Fråga: Utifrån nuvarande situation hur bedömer ni risken att ert företag måste avveckla sin verksamhet? Svaren är viktade med förädlingsvärde för tillverkningsindustrin och antal anställda för övriga sektorer. Notera att tabellen ovan endast redovisar data från den första och senaste undersökning.

Konjunkturinstitutets hemsida kan du ta del av mer data från undersökningarna.