Sysselsatta i nystartade företag

Under 2017 uppgick antalet sysselsatta i nystartade företag till drygt 70 000 personer. Det var runt 4 000 färre jämfört med 2016 och 40 procent färre jämfört med rekordåret 2010.

Inom industrin var knappt 12 000 personer sysselsatta i nystartade företag 2017. Dessa fanns främst inom byggindustrin, där arbetade knappt 9 000 personer i nystartade företag. Motsvarande siffra för tillverkningsindustrin var knappt 3 000 personer. Inom tjänstenäringarna var nästan 56 000 personer sysselsatta i nystartade företag under 2017.

Statistiken inkluderar alla sysselsatta i de nystartade företagen oberoende om sysselsättningen innebär heltid eller deltid för den sysselsatte. Sysselsatta inkluderar både företagare och anställda. Företag räknas som nystartade om det rör sig om en helt nystartad verksamhet eller om verksamheten har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.