Introduktion till energi

Energi används för olika ändamål. När vi kör bil förbrukas energi i form av bensin, diesel eller biogas. När vi värmer vårt hus eller vår arbetslokal är vi antingen uppkopplade i ett fjärrvärmenät, har en elpanna eller eldar med olja eller biomassa. I industrin går det åt energi både såsom råvara då till exempel stål tillverkas och för att driva pumpar, tryckluftskompressorer och belysning.

Tillförsel av energi handlar alltid om energibärare. En primär energibärare är den ursprungliga formen av energi, solljus, vind och vatten. Sekundära energibärare är omvandlade, till exempel elektricitet och fjärrvärme. I Sverige använder vi traditionellt en relativt stor andel el. Detta beror på att vi tidigt byggde ut ett välutvecklat distributionsnät och att vi genom vatten- och kärnkraftverk skapade en god tillgång till el. Generellt är fossilberoendet betydligt större internationellt än vad det är i Sverige.

Stor tillgång till billig el

Sverige har en stor andel el i sin energiförbrukning och de svenska industrianläggningarna är oftast designade för eldrift. Industristrukturen ser också annorlunda ut i Sverige än i många länder på kontinenten då vi har en förhållandevis stor basindustri.

 

Tillgången till relativt billig el har också inneburit en internationellt sett hög andel el används för uppvärmning, främst i bebyggelsesektorn i form av småhus.

Elbehov och effektbehov

När det gäller användandet av el talar man oftast om elbehov och menar då antalet kilowattimmar som förbrukas under en viss period. Förutom elbehovet är effektbehovet en viktig faktor att ta hänsyn till.

 

Effektbehovet beror på den ögonblickliga effekten i watt som en maskin behöver för att fungera. Om många maskiner med stor effekt används samtidigt blir effektbehovet stort. Om dessa maskiner körs en längre tid blir elbehovet stort. Vid en liknelse med en bil motsvarar elenergin mängden bränsle i tanken medan eleffekten motsvarar motorstyrkan. Bränslemängden avgör om bilen kommer ända fram till destinationen medan motorstyrkan avgör om bilen klarar att köra uppför en brant backe.