Energikostnader inom industrisektorn

Industrins energikostnader, som andel av de totala rörliga kostnaderna, har under lång tid minskat. Under senare tid har dock den nedåtgående trenden avstannat och stabiliserats runt drygt 2 procent. 

Industrins energikostnad beror både på hur mycket energi som används och på energipriserna. Generellt påverkas industrins konkurrenskraft av lönekostnader, kostnader för råvaror men också i hög grad av energipriset. Priset på energi är av avgörande betydelse för basindustrin. Ett öres prishöjning kan för enskilda företag betyda mångmiljonbelopp i ökade kostnader, motsvarande 2-3 års löneökningar.

Det lönar sig därför för basindustrin att ständigt effektivisera sina processer. Detta är också skälet till att det investeras mycket pengar i forskning och utveckling av ny teknik. Effektivisering sker fortlöpande och långsiktigt då maskinerna som används inom basindustrin ofta har mycket lång livslängd.

Basindustrins närvaro och ekonomiska tillväxt är av stor betydelse för Sverige och svensk industri som helhet. De totala energiskatterna är också högre i Sverige än i många andra länder vilket innebär en kostnadsmässig nackdel för svensk industri i ett internationellt perspektiv.