Elanvändning av kärnkraft - internationellt

Sverige är den tioendstörsta användaren och producenten av kärnkraftsel. Skillnaden mellan länderna i toppen är dock stor. Sverige producerade 53,8 TWh år 2020 samtidigt som USA producerade 831,5 TWh.

I en internationell jämförelse med alla länder som producerar och således använder kärnkraftsel kommer Sverige relativt högt upp på listan, räknat i effekt. Sverige använder exempelvis en sjättedel så mycket kärnkraftsel som Kina, där kol är den dominerande energikällan. 

Sverige använde den femte största mängden kärnkraftsel inom EU år 2020. Frankrike är det land i EU som använder mest kärnkraftsel på 353 TWh. Detta är knappt hälften av vad USA använder.

Internationell statistik utgår ofta från att den el som produceras i landet också används i samma land. Detta är inte helt förenligt med att vi nuförtiden har öppna marknader för el som säljs och köps över gränserna. Den producerade elen kan därför produceras i ett land och säljas till viss del till ett annat.