Elanvändning av kärnkraft - internationellt

Sverige är den tionde största användaren och producenten av kärnkraftsel. Skillnaden mellan länderna i toppen är dock stor. Sverige använde 65,7 TWh år 2017 samtidigt som USA använde 847,3 TWh.

I en internationell jämförelse med alla länder som producerar och således använder kärnkraftsel kommer Sverige relativt högt upp på listan, räknat i effekt. Sverige använder exempelvis en tredjedel så mycket kärnkraftsel som Kina, där kol är den dominerande energikällan. 

Sverige använde den fjärde största mängden kärnkraftsel inom EU år 2017. Frankrike är det land i EU som använder mest kärnkraftsel på 398,4 TWh. Detta är knappt hälften av vad USA använder.

Internationell statistik utgår ofta från att den el som produceras i landet också används i samma land. Detta är inte helt förenligt med att vi nuförtiden har öppna marknader för el som säljs och köps över gränserna. Den producerade elen kan därför produceras i ett land och säljas till viss del till ett annat.