Hjälp

Genom att dra i reglagen kan du ändra den installerade effekten för olika kraftslag.

För att underlätta har vi valt några färdiga scenarios under "välj scenario". För avancerade användare finns också ett scenario som börjar med noll installerad effekt

När du har uppnått tillräcklig tillgänglig effekt i grafen så är systemet balanserat under året. Notera att olika kraftslag har olika förhållande mellan installerad effekt och tillgänglig effekt.

Håll koll på miljökonsekvenserna för olika val.

Klicka på (i)-symbolerna i simulatorn för att läsa mer om varje del.

Avsluta med att klicka på "detaljerat resultat" för att se detaljerna.

Video som beskriver simulatorn.