EffektbalansY

Installerad effekt i förhållande till tillgänglig

Ingen produktionsanläggning är tillgänglig året runt utan behöver ibland stängas av för underhåll, mm.

Vindkraft är beroende av vinden och solenergi är beroende av solen och är bara tillgängliga när det blåser och när solen skiner.

Ju högre förhållande mellan installerad och tillgänglig effekt desto mer kan elnätet behöva byggas ut. Titta också under "mer om elnät" längst ner på sidan.