Effektbalans gräns

Gräns för effektbalans (GW)

Gräns för effektbalans indikerar högsta elförbrukningen vid vad Svenska kraftnät betecknar som en "normalvinter". Det behövs sedan lite marginal för att också klara en "tioårsvinter".

Grön färg indikerar att systemet klarar en tioårsvinter, ljusröd indikerar att du enbart klarar en normalvinter och röd färg indikerar att systemet inte kan leverera tillräckligt mycket el vintertid.

För att inte riskera elbrist vissa tider på året behöver det alltid finnas en viss produktionskapacitet tillgängligt när efterfrågan är som störst.

I Sverige inträffar högsta elförbrukningen kalla vintermorgnar när alla samtidigt vill ha varmt kaffe till frukost innan solen gått upp.